Hlavní stránka Download Odkazy MC Com, s.r.o.

Přehled školení v našem školícím centru

Úvodní stránka

Skladové a účetní programy Cézar
Základy podnikání
Základy práce s PC (MS office, internet, sítě)
Základy práce s PC - Linux


Skladový program Cézar

Náplní kurzu bude obecná problematika vedení skladů, související předpisy, základní předpoklady efektivního vedení skladu, kriteria výběru vhodného SWa praktické procvičení zásad na programovém vybavení Cézar případně altarnativních programech.
Termíny:
Individuální termíny podle dohody na tel.: 603 45 43 41, Ing. Ivan Mikoláš.
Kontakt:
V případě nejasností kontaktujte, prosíme, Ing.Callerovou buď e-mailem monika@callerova.cz nebo telefonicky na 737 260 252.Základy podnikání

Náplní kurzu bude tvorba podnikatelského záměru a jeho hodnocení, základní orientace v právní problematice při zakládání podniku, základní zákonné povinnosti při zakládání podniku, základy práce s lidskými zdroji a základy marketingu.
Termíny:
Individuální konzultace dle dohody.
Kontakt
V případě nejasností kontaktujte, prosíme, Ing.Callerovou buď mailem monika@callerova.cz nebo telefonicky na 737 260 252.
Základy práce s PC

Nabízíme čtyřdenní víkendový kurs pro počítačové začátečníky. Během prvního víkendu Vás uvedeme do obecné problematiky PC, probereme nejdůležitější pro práci s daty. Budete mít možnost diskutovat o výběru vhodného operačního systému, o instalacích a údržbě. Značnou část prvního víkendu věnujeme základům práce v aplikací Word (psaní a úpravy textů). Během druhého víkendu se seznámíte se základy práce s aplikací Outlook (e-maily) a Excel (tabulkový procesor), dále zvládnete základy práce s Internetem. Kurs bude zakončen menším testem, případně pohovorem s udělením certifikátu firmy MC Com, s.r.o. (více o nás na www.mcc.cz) Kursy vedou zkušení lektoři se širokým průřezem kvalifikace, kurzů, certifikátů, ale hlavně s úspěšnou praxí v oblasti školení v minulých letech. Účastníci kursu budou mít dále vyhrazeny hodiny v naší místnosti infocentra a veřejného internetu pro procvičování mezi kursy. Také v odpoledních částech kursů je vždy věnován prostor pro individuální procvičení témat, která jednotlivé účastníky zajímají, jsou možné individuální konzultace. Kurs probíhá v naší specializované učebně ve Starých Splavech. Maximální počet účastníků je 12. Víkendové kursy začínají vždy v 9.30 a s přestávkou na oběd, který je hrazen, pokračují do 15-17.00 hodin. Účastníci kursu ze vzdálenějších lokalit budou mít placeno ubytování a dopravu v běžných cenách.
Termíny:
Kursy Základy práce s PC provádíme na základě individuální dohody se zájemci na tel.: 603 45 43 41, Ing. Ivan Mikoláš.
Kontakt
V případě nejasností kontaktujte, prosíme, Ing.Callerovou buď mailem callerova@mcc.cz nebo telefonicky na 737 260 252. U Ing. Callerové se, prosíme, také na kursy přihlašujte.
Základy práce na PC - Linux

Nabízíme dvou až čtyřdenní kurs pro zájemce o práci se systémem Linux. Kursy pořádáme buď od soboty do úterý nebo během dvou víkendů. Během prvních dvou dnů Vás uvedeme do obecné problematiky a probereme podstatu práce se systémem Linux. Značnou část této části kursu věnujeme praktickému procvičování. Každý z účastníků kursu má během školení k dispozici vlastní počítač a nemusí se obávat případného poškození instalace.
První část kursu by měla dostačovat nadšencům k rychlé základní orientaci v systému Linux s dalším předpokladem již samostatného rozvoje. Během druhé části kursu si procvičíte práci se systémem do větší hloubky.
Kursy vedou zkušení lektoři se širokým průřezem kvalifikace, kurzů, certifikátů, ale hlavně s úspěšnou praxí v oboru i školení samotném. Účastníci kursu budou mít dále vyhrazeny hodiny v naší místnosti infocentra a veřejného internetu pro procvičování mezi kursy. V odpoledních částech kursů je vždy věnován prostor pro individuální procvičení témat, která jednotlivé účastníky zajímají, jsou možné individuální konzultace. Kursy probíhají v naší specializované učebně ve Starých Splavech. Maximální počet účastníků je 12 minimální 5. Víkendové kursy začínají vždy v 9.30 a s přestávkou na oběd, který je hrazen pořadatelem kursu, a pokračují do 15-17.00 hodin. Účastníci kursu ze vzdálenějších lokalit budou mít placeno ubytování a dopravu v běžných cenách.

Náplň kursu si můžete stáhnout zde
Termíny:
Individuální termíny podle dohody na tel.: 603 45 43 41, Ing. Ivan Mikoláš.
Kontakt
V případě nejasností kontaktujte Ing. Mikoláše buď e-mailem mikolas@mcc.cz nebo telefonicky na 603 45 43 41. U Ing. Mikoláše se, prosíme, také na kursy přihlašujte.


klubher.cz
Stránky podporuje firma MCC Design © 2006 Kryšpín